Log ind på din WordPress-side

For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen.

Du har sikkert et direkte link, men ellers er adressen sandsynligvis:
www.dinhjemmeside.dk/wp-login.php

Indtast dit brugernavn og den adgangskode, du har fået. Vær opmærksom på store eller små … Læs mere